Džaláluddín Rúmí

* 1207,
1273,
mystic, poet

 

sex: male

notes:
Odkaz. forma
Džaláleddín Balchí Rúmí, 1207-1273
Maulana Djalalleddin Balkhi, 1207-1273
Maulaví, 1207-1273
Mevlâna Celâleddin Rumî, 1207-1273
Jalal al-Din Rumi, Maulana, 1207-1273
Jalalu’ddin Rumi, Mawlana, 1207-1273
Rúmí, Džaláleddín, 1207-1273
Moulaví, 1207-1273
Mouláná, 1207-1273
Džaláleddín Mohammad Balchi Rúmí, 1207-1273
-
Čelný představitel islámské mystiky - súfíismu. Působil jako představený súfijského řádu tančících dervišů, dosshujívích mystické extáze tancem, hudbou a zpěvem.