Josef Filipec

Encyclopedia
published, title (subtitle)
2004   Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost