Zdeněk Sejček

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1970   Výstava kreseb Zdeňka Sejčka
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1980   Výtvarní umělci východních Čech k 35. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1983   Výtvarní umělci jihovýchodních Čech (Stručný přehled životopisných dat malířů, sochařů a grafiků Jihovýchodních Čech. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu žili nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.), Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice (Pardubice)
1993   Malíři Vysočiny (Malý lexikon), Galerie Vysočina, Polička (Svitavy)
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2004   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2004 (XIII. Ro - Se), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů ((asi 1800-2008), 2. svazek N-Ž), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1989   Dva v Ronově, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 12, 1989/06/13, 4-
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1989   Kamila Ženatá, Zdeněk Sejček: Obrazy, grafika, kresby
2012   Kamila Ženatá, Zdeněk Sejček: Obrazy
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění