Zdeněk Sejček

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1988   Jindřich Prucha (v dopisech a vzpomínkách), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha