Zdeněk Sejček

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Univerzita Karlova, Praha (Pedagogická fakulta, výtvarná výchova), Bouda Cyril
? - ?   Univerzita Karlova, Praha (Pedagogická fakulta, výtvarná výchova), Salcman Martin
? - ?   Univerzita Karlova, Praha (Pedagogická fakulta, výtvarná výchova), Lidický Karel
? - ?   Univerzita Karlova, Praha (Pedagogická fakulta, výtvarná výchova), Sejpka Josef
? - ?   Univerzita Karlova, Praha (Přírodovědecká fakulta, geografie),
? - ?   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, estetika), Sychra Antonín
? - ?   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, estetika), Jůzl Jan
? - ?   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, dějiny umění), Denkstein Vladimír