u–.

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1934   Zahájení výstavy Jar. Skrbka..., Národní listy, 74, 62, 1934/03/04, 13-13