Tamaz Čiladze

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1961   Projížďka v kočárku s poníkem, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha