Tamaz Čiladze

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1967   Mladá sovětská poezie 1967, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1963   Projížďka v kočárku s poníkem, Světová literatura, 8, 3, 1963/05, 26-77