Jan Greža

Calender
published, title (subtitle)
1946   Velký zábavný kalendář 1947