Jan Vítek

sculptor

 

sex: male

notes:
NK neuvádí 2018/03
Absolvoval UMPRUM v Praze.
Obor Přírodní materiály studoval na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
V současnosti je profesně zaměřen na restaurování památek.