římskoněmecký císař Josef I.

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1979   180. výročí založení Akademie výtvarných umění v Praze (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 3, 5, 1979, 55-57