Victor Jeremy Jerome

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1954   Svítilna pro Jeremku, Československý spisovatel, Praha