Karel Stejskal

* 20. 1. 1931, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 16. 4. 2014, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Publicist, Art Historian

 

signature: KS
nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01121116
VIAF: 5342947

notes:
PhDr., CSc. ; zaměřený na středověké umění

Karel Stejskal

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1955   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta

Karel Stejskal

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Karel Stejskal

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2005 (XV. St – Šam), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Díla a staletí, Výtvarná práce, 1-4
  2015   Challenge and Risk (The Parlerian Statues on the Old Town Tower of Charles Bridge. A Reinterpretation), Umění / Art, 63.ročník, 1-2.číslo, 2-33
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   PhDr. Karel Stejskal CSc
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Karel Stejskal

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Jaroslav Chudomel
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Antické tradice v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
  1982   Jiří Novosad, Milan Chabera, Výstavní síň výtvarného umění, Most (Most)
  2000   The Last Flowers of the Middle Ages (From Gothic to the Renaissance in Moravia and Silesia), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2000   Ultimi fiori del Medioevo (Dal Gotico al Rinascimento in Moravia a nella Silesia), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   České umění gotické 1350 - 1420, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1974   Tkadleček (Hádka milence s Neštěstím), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Dějiny českého výtvarného umění (I/1) (Od počátků do konce středověku), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1984   Dějiny českého výtvarného umění (I/2) (Od počátků do konce středověku), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1990   České iluminované rukopisy 13.-16. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, III. Olomoucko), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, II. Brno), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2007   Emauzy (Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2009   Jenský kodex (komentář), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Kralice, Krajské nakladatelství v Brně, Brno (Brno-město)
  1994   Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992 (Z dějin umění V: Na předělu věků. Sborník k poctě prof. PhDr. Jaroslava Pešiny, DrSc.), Univerzita Karlova, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   Dvě neznámé české kresby z konce 14. století, Umění, 323-327
  1956   Emanuel Poche - Jan Krofta: Na Slovanech, Výtvarná práce, 4-5
  1956   Christologický cyklus v kostele narození Panny Marie ve Starém Plzenci, Umění, 187-199
  1959   Jaroslav Chudomel a Jaroslav Trnka, Výtvarná práce, 10
  1962   Emauzské malby, Výtvarná práce, 11-13
  1962   Vraťme život obrazům mistra Theodorika, Výtvarná práce, 6-6
  1963   Ještě o srozumitelnosti umění, Výtvarná práce, 5-6
  1966   První česká renesance, Výtvarná práce, 8-9
  1968   Jaký hrnec - taková poklička, Výtvarná práce, 6
  1978   Odkaz doby Karla IV. dějinám národů Československa, Výtvarná kultura, 1-10
  1982   Erwin Panofsky: Význam ve výtvarném umění (Knihy), Výtvarná kultura, 18-19
  1984   Paměť jako základ uměleckého zobrazování a estetického konzumu, Umění, 241-250
  1984   Paměť jako základ uměleckého zobrazování a estetického konzumu: 2, Umění, 331-342
  1990   K situaci českého malířství po roce 1400, Umění, 89-99
  1992   K problematice iluzivního prostoru v gotické knižní malbě, Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992, 75-90
soubor reprodukcí
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Mistr Theodorik, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha