Jan Ságl

Book
published, title (subtitle), notes, publisher, city
2002   Art Cult, kioncepce knihy a výběr fotografií, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha