Pavel Zahájský

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2002   777 kostelů, klášterů, kaplí České republiky, Kartografie Praha, a.s., Praha