Theodore Dreiser

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1950   Americká tragedie, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1952   Americké osudy (Výbor z povídek a črt), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1952   Americké osudy (Výbor z povídek a črt), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1979   Sestřička Carrie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha