Karel Lidický

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1941   Karel Lidický: Výstava sochařské práce
1947   Karel Lidický: Práce 1940 - 1947 (Seznam výstavy)
1953   Karel Lidický: Sochařské práce
1960   Sochař Karel Lidický (Výtvarné Hlinecko 1960)
1975   Karel Lidický
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1933   Katalog I. výstavy Nezávislých
1936   I. jarní Zlínský salon (Katalog vystavených uměleckých děl)
1937   II. Zlínský salon (Seznam vystavených děl)
1938   Členská výstava Umělecké besedy
1938   III. Zlínský salon
1939   Členská výstava Umělecké besedy
1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940
1940   Členská výstava Umělecké besedy
1940   Národ svým výtvarným umělcům
1941   Členská výstava Umělecké besedy
1941   Bílá Labuť českému umění (2. výstava soudobého českého umění)
1942   Národ svým výtvarným umělcům v Praze
1942   Výstava VOUB
1942   Členská výstava Umělecké besedy (Výstavní síň Svazu českého díla)
1943   Obrazy a sochy z let 1933-1943
1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst)
1943   Členská výstava Umělecké besedy (30. 11. 1943 - 9. 1. 1944)
1944   Členská výstava Umělecké besedy (Klub přátel umění v Prostějově)
1944   Mitgliederausstellung der Umělecká Beseda
1945   50 let českého výtvarného umění (Na počest zájezdu světového studenstva na Moravě)
1946   Členská výstava Umělecké besedy
1946   Výstava obrazů, soch a grafiky pražských členů Českého bloku výtvarníků
1947   Členská výstava umělecké besedy (Slovanský ostrov)
1947   Exhibition of Czechoslovak Modern Art
1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy
1947   Výstava obrazů Vladimíra Sychry. Drobná plastika z majetku brněnských sběratelů (Od Gutfreunda po Wágnera)
1947   Z nové tvorby (Obrazy a sochy od května 1945)
1948   Malíři a sochaři Umělecké besedy v Praze
1948   Malíři a sochaři Umělecké besedy 48 (Slovanský ostrov)
1948   Umění a kýč (2. podobizna)
1948   České umění od impresionismu
1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu
1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
1949   Sculptura cehoslovaca
1949   Tjeckoslovakisk konst
1950   Členská výstava (Svaz čsl. výtvarných umělců skupina Umělecká beseda)
1950   Výstava pražskej Umeleckej besedy
1950   Národní galerie krajským galeriím
1950   Výtvarná úroda 1950
1951   Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur
1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951
1952   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur
1953   Členská výstava (II. krajské středisko Umělecká beseda)
1953   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1954   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1955   Členská výstava (Ústřední svaz čs. výtvarných umělců II. krajské středisko UB)
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1956   Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců
1956   Druhý Pražský salon (Katalog)
1957   IV. Bienal do museu de arte moderna
1958   Savremena čehoslovačka umetnost
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění
1959   Masterpieces of Czech Art (Edinburgh International Festival 1959)
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1959   České moderní malířství
1959   České moderní malířství
1959   Tšekkoslovakian nykytaidetta / Tjeckoslovakisk nutidskonst
1960   Soudobé české malířství 1945 - 1960
1960   Tvůrčí skupina v Umělecké besedě
1960   Josef Sudek ve výtvarném umění
1961   Československé výtvarné umění za lepší zítřek
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1961   Česká socha a sochařská kresba 20. století (Z přírůstků Moravské galerie z posledních let)
1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX)
1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije)
1963   Sto let Umělecké besedy (1863-1963)
1963   Od Mánesa ke Špálovi
1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század
1964   Skupina Umělecká beseda
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1965   Sochařská bilance 1955-65
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1965   Výtvarní umelci k 20. výročiu oslobodenia ČSSR
1965   České moderní malířství a sochařství
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures)
1966   UB 1966
1966   Čehoslovačke medalje i plakete XX veka
1967   I. pražský salon
1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966
1967   Současný portrét
1967   Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS)
1967   První výstava skupiny Medaile 66
1968   Socha piešťanských parkov '68
1968   Karel Souček: Gemälde; Karel Lidický: Plastiken
1968   Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours
1968   České sochařství 19. a 20. století
1968   Československé mince 1918-1968
1969   2. pražský salón
1969   Česká a slovenská medaile 1508-1968
1969   A catalog of Czechoslovak Coins / Katalog der Tschechoslowakischen münzen
1969   České umenie I. polovice 20. storočia
1969   Výtvarníci východních Čech
1969   Die zeitgenössische tschechoslowakische Medaille - Künstlergruppe Medaille 66
1970   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart)
1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1971   Češka skulptura XX vijeka
1971   České sochárstvo zo sbierok SNG
1971   Český portrét
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1972   Malé sochařské formy a sochařská kresba I.
1972   Sochařské setkání 1972 (Vojanovy sady květen-září)
1973   Výtvarní umělci k 25. výročí Února
1973   Obrazy o lidech (Figurální malba, plastiky, portréty ze sbírek)
1973   La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris
1974   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (I. část (do roku 1945))
1974   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1974   Karel Lidický, František Jiroudek (Výtvarné Hlinecko 1974)
1974   Umění Vysočiny
1974   Mládí na obrazech a plastikách Východočeské galerie
1974   Česká soudobá medaile
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975   Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975
1975   České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce
1975   České výtvarné umění XX. století
1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1975   A catalog of Czechoslovak Coins / Katalog der Tschechoslowakischen münzen
1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque
1975   Academie voor Schone Kunsten van Praag (Werken van de leraren)
1976   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975 díl II.)
1977   České sochařství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1977   Sochy ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1977   České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia (Prírastky Galerie hl. města Prahy)
1978   Československé mince 1918-1977
1979   Dítě v českém umění 19. a 20. století
1979   Národní divadlo (Výtvarné umění a česká hudba)
1979   Tschechische Kunst der zwanziger und dreissiger Jahre (Aus den Sammlungen der Galerie für Bildende Kunst in Ostrava)
1979   Pražské sochy a pomníky
1980   Kupka, Gutfreund & C. (Nella Galleria Nationale di Praga / In the National Gallery in Prague)
1980   České umenie 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie
1981   Česká drobná plastika a medaile 1945 / 1980 (ze sbírek OGVU v Olomouci)
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1981   Lidé práce, bojů a vítězství
1981   Otakar Španiel a jeho škola (K stému výročí narození Otakara Španiela (1881-1955))
1982   Lidice ve výtvarném umění
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Czech Sculpture 1800-1938
1983   České malířství a sochařství 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově
1983   Z nových zisků galerie 1973/1983
1983   Národní divadlo a výtvarné umění
1983   Československé pamětní mince a medaile 1948-1983 (Nerealizované návrhy československých pamětních mincí)
1984   Proměny kamene (100 let Střední průmyslové školy kamenické v Hořicích)
1984   České výtvarné umění 20. století
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1985   A mai csehszlovák szobrászat
1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika)
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   Český portrét 1877–1987
1987   Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení)
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1988   Sochařství východních Čech 1700 - 1945
1988   Z pokladů Severočeské galerie
1988   Praha - Paříž (Umění a umělci na československé a francouzské medaili XX. století)
1988   Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst)
1988   Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988
1989   České sochařství 1948/88
1989   Josef Sudek sběratel českého moderního umění (Dar Boženy Sudkové Roudnické galerii)
1989   30 let Výtvarného Hlinecka (1960-1989)
1992   Lidice ve výtvarném umění (Lidice 1942 - 1992)
1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art
1995   Galerie Ostrava (Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
1995   Galerie Ostrava (České umění 1. poloviny XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století
1999   Civilizace (České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze)
2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2003   50 let Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2012   Česká meziválečná plastika (Ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2013   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary (Galerie umění Karlovy Vary 1953-2013)
2015   Smysl pro umění (Ceny České akademie věd a umění 1891-1952)
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
nedatováno   České sochařství 1900-1950 za sbírek Moravské galerie v Brně
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1946   Malíři a sochaři Umělecké besedy, Umělecká beseda, Praha
1947   Sochař Karel Lidický, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
1948   Malíři a sochaři UB 1948, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
1958   Karel Lidický, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui, Orbis, Praha
1963   Národní galerie (České sochařství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1967   Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   Karel Lidický, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   Výstavy současného umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1978   České sochařství ve XX. století (1890 - 1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1981   Portrétní tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Současné české a slovenské umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Súčasné české a slovenské umenie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
2002   Osobnosti Chrudimska (500 osobností chrudimského okresu), Okresní muzeum, Chrudim (Chrudim)
2003   Paměť sochařského portrétu, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1979   Kdy zemřeli…? (Přehled českých zemřelých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1975 - 1979), Státní knihovna, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1963   Příruční slovník naučný (II. díl, G-L), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1983   Výtvarní umělci jihovýchodních Čech (Stručný přehled životopisných dat malířů, sochařů a grafiků Jihovýchodních Čech. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu žili nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.), Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice (Pardubice)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1996   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 2: g/l), Nakladatelský dům OP, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (4: k/l), Diderot, Praha
2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001 (VII. L - Mal), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1933   Z pražských výstav: Tři výstavy mladých, Lidové noviny, 41, 508, 1933/10/10, 9-9
1953   K výstavě Karla Lidického, Výtvarná práce, 1, 17, 1953/06/12, 6-
1953   Krajská galerie Vysočiny v Jihlavě, Výtvarná práce, 1, 21, 1953/08/07, 2-
1953   Referát o výstavě Karla Lidického, Výtvarná práce, , 16, 1953/05/29, 5-
1954   Karel Lidický, Výtvarné umění, 4, 8, 1954/11/30, 353-359
1954   Sochaři Umělecké besedy, Výtvarná práce, 2, 2, 1954/01/29, 4-
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1954   Naše účast na benátské Biennale, Výtvarná práce, 2, 15, 1954/07/29, 8-
1954   Umělci z lidových demokracií na XXVII. Biennale, Výtvarná práce, 2, 16-17, 1954/09/03, 6-
1954   Sbírka českého sochařství (K otevření výstavy Národní galerie na Zbraslavi), Výtvarná práce, 2, 20, 1954/10/15, 1-2
1955   Porota III. přehlídky československého výtvarného umění 1955, Výtvarná práce, 3, 3, 1955/02/11, 8-
1955   Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 3, 5, 1955/03/11, 9-
1955   Vysoké pocty výtvarným umělcům, Výtvarná práce, 3, 9, 1955/05/11, 7-
1955   Členská výstava II. krajského střediska, Výtvarná práce, 3, 9, 1955/05/11, 7-
1955   Sochařství na III. přehlídce čs. výtvarného umění, Výtvarná práce, 3, 15-16, 1955/09/05, -
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1956   Druhý pražský salon výtvarného umění, Výtvarná práce, 4, 10, 1956/06/20, 9-
1956   XXVIII. benátské Biennale, Výtvarná práce, 4, 11, 1956/07/06, 7-
1956   XXVIII. Biennale Di Venezia, Výtvarná práce, 4, 13-14, 1956/09/05, 3-4
1957   Co vystavujeme v Sao Paolo, Výtvarná práce, 5, 19, 1957/10/11, 11-
1957   Výstava plastiky v Carraře, Výtvarná práce, 5, 24, 1957/12/18, 11-
1958   Naše umění v Jugoslávii, Výtvarná práce, 6, 7, 1958/04/27, 6-
1959   Česká medaile a plaketa, Výtvarná práce, 7, 1, 1959/01/31, 9-
1959   Nové umění Československa, Výtvarná práce, 7, 6, 1959/04/20, 12-
1959   Delegáti SČSVU na Sjezd socialistické kultury , Výtvarná práce, 7, 9, 1959/06/04, 3-
1960   O současném malířství z několika pohledů, Výtvarná práce, 8, 2, 1960/01/25, 1-2
1960   Sochařství na IV. přehlídce čs. výtvarného umění, Výtvarná práce, 8, 3, 1960/02/08, 3-4
1960   Tvůrčí skupina v umělecké besedě, Výtvarná práce, 8, 9-10, 1960/05/17, -
1960   Dvě sochařská jubilea, Výtvarná práce, 8, 12, 1960/06/20, -
1960   VII. Pražský salón, Výtvarná práce, 8, 22, 1960/11/26, 9-10
1961   Úprava pietního území v Lidicích, Výtvarné umění, 11, 3, 1961/07/05, 132-136
1963   100 let Umělecké besedy, Výtvarná práce, 11, 9, 1963/06/21, 3-
1963   Drobná plastika mezinárodně, Výtvarná práce, 11, 19-20, 1963/11/01, 4-4
1964   K výstavě Umělecké besedy, Výtvarná práce, 12, 2, 1964/02/29, 1-2
1966   Pozdrav Karlu Lidickému, UB 1966, , , 1966, -
1968   Novÿm československým národním umělcům, Výtvarná práce, 16, 16-17, 1968/09/25, 8-
1969   Prof. Karel Lidický zahajuje v těchto dnech práci..., Výtvarná práce, 17, 14-15, 1969/11/10, 2-
1970   Die tschechische bildhauerei des XX. jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart), Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts, , , 1970, -
1970   Jubileum sochaře, Výtvarná práce, 18, 14, 1970/07/07, 2-
1976   Podobizny Karla Lidického, Umění, 24, 6, 1976, 536-546
1977   Za národním umělcem Karlem Lidickým, Výtvarná kultura, 1, 1, 1977, 47-51
1982   Boje a zápasy, Výtvarná kultura, 6, 6, 1982, 2-9
1988   Česko-slovenské sochařství ve Varšavě, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 18, 1988/11/22, 6-
2015   Sochy, Ročenka ART+, , , 2015, 78-80
2020   Karel Lidický, Josef Sudek a sochy, , , 2020, 474-479
WWW
published, title (subtitle)
  Karel Lidický (cs.wikipedia.org)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1976   Národní umělec Karel Lidický
1976   Karel Lidický: Sochy
1976   Karel Lidický: Sochy
1976   Karel Lidický: Sochařské dílo
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2010   České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century)
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
Work
published, title (subtitle)
1954   Podobizna Otakara Jeremiáše
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2015   Válečný mrak (Reflexe tématu války v umění)
nedatováno   Kulturní dědictví Karlovarského kraje (Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov)
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2000   Karel Lidický 1900 - 1976
Funeral Card
published, title (subtitle)
1976   prof. Karel Lidický: akademický sochař, člen Svaz českých výtvarných umělců
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1947   Sbírka moderního umění
1961   Sbírka českého sochařství
1962   Sbírka českého sochařství ve zbraslavském zámku
1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století
1978   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí)
1981   České a slovenské umění 20. století
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Collection de sculpture tchéque
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1962   České výtvarné umění 20. století
1966   Aktuální tendence českého výtvarného umění
1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 1.část)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1992   Bývalí členové Umělecké besedy
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
nedatováno   České sochařství 19. a 20. století II.