Karel Lidický

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1958   Rozprava o reliefu, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
2003   Pravoslav Rada: Keramická plastika, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1953   Přehled výtvarných výstav v republice, Výtvarná práce, 1, 13, 1953/04/16, 5-5
1953   Soutěž na výtvarná díla pro Museum V. I. Lenina, Výtvarná práce, 1, 31, 1953/12/25, 7-
1954   Výstava nových nákupů Národní galerie, Výtvarná práce, 2, 15, 1954/07/29, 8-
1954   Jiráskovská soutěž, Výtvarná práce, 2, 20, 1954/10/15, 4-
1954   Výsledky soutěže k 10. výročí osvobození republiky, Výtvarná práce, 2, 23-24, 1954/12/04, 10-
1954   Nad konferencí v Liblicích, Výtvarná práce, 2, 26, 1954/12/17, 3-
1954   Výsledky jiráskovské akce (Protokol poroty soutěže na výtvarná díla s thematem Postavy a krajiny Jiráskových románů), Výtvarná práce, 2, 26, 1954/12/17, 12-14
1955   K otázkám portrétu, Výtvarné umění, 5, 7-8, 1955/11/20, 298-313
1955   Připomínky členů I. střediska, Výtvarná práce, 3, 13-14, 1955/08/14, 2-6
1955   Z činnosti předsednictva Svazu, Výtvarná práce, 3, 5, 1955/03/11, 9-
1955   Soutěž na pamětní mince, Výtvarná práce, 3, 3, 1955/02/11, 6-6
1955   Laureáti státní ceny Klementa Gottwalda za díla výtvarná, Výtvarná práce, 3, 10, 1955/05/20, 1-
1955   Štursova síň v Novém Městě, Výtvarná práce, 3, 11, 1955/06/03, 2-
1955   Zprávy z předsednictva, Výtvarná práce, 3, 17, 1955/09/23, 9-
1955   Soutěž na sousoší spisovatelů Antala Staška a Ivana Olbrachta v Semilech, Výtvarná práce, 3, 20-21, 1955/11/15, 15-
1955   Figurální thema na III. přehlídce našeho výtvarného umění, Výtvarná práce, 3, 12, 1955/07/01, 3-4
1955   Kdo je delegátem?, Výtvarná práce, 3, 25-26, 1955/12/31, 2-
1956   Současné československé sochařství, Výtvarné umění, 6, 3, 1956/04/30, 121-135
1956   Smysl aktu v malířství, Výtvarné umění, 6, 8, 1956/11/10, 343-355
1956   Celostátní konference delegátů ÚSČSVU rozhodla o utvoření..., Výtvarná práce, 4, 2, 1956/02/10, 1-2
1956   Ustavujicí schůze přípravného výboru, Výtvarná práce, 4, 2, 1956/02/10, -
1956   Zpráva o činnosti přípravného výboru, Výtvarná práce, 4, 4, 1956/03/07, 11-
1956   Soutěž na plastiku pro čs. exposici na Světové výstavě v Bruselu roku 1958, Výtvarná práce, 4, 11, 1956/07/06, 11-
1956   Soutěž na plastiku pro Brusel, Výtvarná práce, 4, 13-14, 1956/09/05, 15-
1956   Výsledek soutěže na památník v Leskovicích, Výtvarná práce, 4, 15-16, 1956/10/03, 15-
1956   Soutěž na odznak jednotné tělovýchovné organisace, Výtvarná práce, 4, 17, 1956/10/25, 11-
1956   Ustavující konference Svazu čs. výtvarných umělců, Výtvarná práce, 4, 18-19, 1956/11/15, 2-
1956   Diskuse na ustavující konferenci, Výtvarná práce, 4, 20-21, 1956/12/05, 2-
1956   Soudružky a soudruzi, tento můj příspěvek..., Výtvarná práce, 4, 20-21, 1956/12/05, 4-
1956   Usnesení ustavující schůze ústředního výboru SČSVU, Výtvarná práce, 4, 20-21, 1956/12/05, 4-
1956   Výsledky soutěží (Na pamětní minci Komenského), Výtvarná práce, 4, 20-21, 1956/12/05, 15-
1956   Výsledky soutěže na pomník A Staškovi a I. Olbrachtovi , Výtvarná práce, 4, 22-23, 1956/12/19, 11-
1956   Výsledky soutěže na sousoší pro Brusel, Výtvarná práce, 4, 24-26, 1956/12/31, 15-
1956   Výsledky soutěže na korunovanou minci, Výtvarná práce, 4, 24-26, 1956/12/31, 15-
1956   Návrh mince o hodnotě 1 Kčs, Výtvarná práce, 4, 12, 1956/07/27, 11-
1956   Anonymní soutěž na vybudování památníku v Leskovicích u Pacova, Výtvarná práce, 4, 1, 1956/01/18, 11-
1957   Soutěž na pomník J. E. Purkyně v Praze, Výtvarná práce, 5, 11, 1957/06/07, 11-
1957   Zpráva o činnosti SČSVU v období od 1.IV.1957 do 30.VI.1957 (Předneseno úřadujícím místopředsedou arch. Josefem Saalem), Výtvarná práce, 5, 14, 1957/07/20, 9-10
1957   Výsledek soutěže na pomník J. Purkyně v Praze, Výtvarná práce, 5, 25-26, 1957/12/30, 15-
1958   Celostátní konference o estetické výchově, Výtvarná práce, 6, 5, 1958/03/22, 1-2
1958   Veřejná neanonymní soutěž na pomník Jiřího Wolkera v Tatranské Poliance, Výtvarná práce, 6, 11, 1958/06/21, 11-
1958   Viktor Nikodém, Bedřich Vaniček - Antonín Hartmann..., Výtvarná práce, 6, 15, 1958/09/05, 4-
1958   Projednávání odvolání, Výtvarná práce, 6, 16, 1958/09/15, 11-
1958   Soutěžní podmínky veřejné anonymní soutěže..., Výtvarná práce, 6, 17, 1958/10/14, 10-
1958   V Alšově síni Umělecké besedy zahájil v pátek..., Výtvarná práce, 6, 9, 1958/05/22, 11-
1959   IV. celostátní přehlídka československého výtvarného umění, Výtvarná práce, 7, 5, 1959/03/17, 1-2
1959   Nová výstavní komise, Výtvarná práce, 7, 7, 1959/05/05, 11-
1960   K otázkám moderního umění (začátek), Výtvarné umění, 10, 1, 1960/03/15, 11-18
1960   Vláda republiky udělila na návrh hlavní poroty..., Výtvarná práce, 8, 9-10, 1960/05/17, 2-4
1960   Hodnocení výsledků IV. přehlídky, Výtvarná práce, 8, 14, 1960/07/18, 3-3
1960   Za nové, socialistické umění, Výtvarná práce, 8, 23-24, 1960/12/14, 1-
1960   Nově zvolení členové ústředního výboru SČSVU, Výtvarná práce, 8, 23-24, 1960/12/14, 2-
1961   Umělecká soutěž k 20. výročí ČSSR, Výtvarná práce, 9, 12, 1961/06/26, 2-3
1965   Bilance československého sochařství (Problémy vývoje československého výtvarného umění v dvaceti letech osvobozené vlasti), Výtvarné umění, 15, 4-5, 1965/06/21, 145-167
1965   Medailérská tvorba v Československu v letech 1945-1965, Výtvarné umění, 15, 6, 1965/07/31, 240-257
1965   Výsledky umělecké soutěže k 20. výročí ČSSR, Výtvarná práce, 13, 10-11, 1965/06/18, 9-
1965   Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců, Výtvarná práce, 12, 23, 1965/01/14, 3-
1966   Aktuální tendence, Výtvarná práce, 14, 22, 1966/11/03, 1-1
1966   Audiatur et altera pars, Výtvarná práce, 14, 15, 1966/08/04, 2-2
1967   Zpráva ze zasedání předsednictva SČSVU, Výtvarná práce, 15, 13, 1967/06/29, 11-
1968   Jak nás vidí, Lidová demokracie, 24, 55, 1968/02/25, 7-7
1968   21. ledna zahájil prof. Karel Lidický v Alšově síni..., Výtvarná práce, 16, 3, 1968/03/02, 2-
1968   V západním Berlíně připravují výstavu..., Výtvarná práce, 16, 3, 1968/03/02, 2-
1970   Zprávy, Výtvarná práce, (18), 1, 1970/01/10, 2-
1971   Stanovisko umělců a kulturních pracovníků, Výtvarná práce, 19, 1, 1971/01/05, 1-
1977   Umění a život, Výtvarná kultura, 1, 1, 1977, 6-28
1977   Realismus a socialistický realismus, Výtvarná kultura, 1, 2, 1977, 1-12
1978   Miroslav Pangrác (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 2, 6, 1978, 41-47
1979   Přehled významných výtvarných realizací v architektuře (Rok 1972 a 1973), Výtvarná kultura, 3, 1, 1979, -
1979   Přehled významných realizací za rok 1974 (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 2, 1979, -
1979   Přehled významných realizací za rok 1975 (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 3, 1979, -
1981   Umění epochy socialismu, Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, 10-18
1983   Karel Kotrba (K umělcovým nedožitým devadesátým narozeninám), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 16-20
1985   Vztah architektury a výtvarného umění (V historii posledních čtyřiceti let), Panorama 1/85, , , 1985/01, 16-23
1985   Sochařská tvorba v architektuře, České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, , , 1985, 17-22
1988/06/08   Výtvarné umění po roce 1945, Tvorba, , 23, 1988, 1-4
1989   Tradice AVU ve XX. století, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 22, 1989/10/31, 5-
1991   Hlavním kriteriem byla pro mě opět..., Hapestetika 2, , , 1991, 0-0
2005   Umělecká beseda 1863 - 2003, Život, 1 (22), 1, 2005, 23-27
2015   Úspěch modřanského sochaře, Noviny Prahy 12, , , 2015/01/30, 2-
2018   Rozjímání, Světelský zpravodaj, , , 2018/03, 25-26
Periodical
published, title (subtitle)
1941/04   Život (Sborník pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)