Jiří Látal

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1983   Zahraniční aktivita Svazu československých výtvarných umělců (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 7, 5, 1983, 8-9
1990   Espaces Tchéques, Espaces Tchèques, , , 1990, -