František Škoda

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1988   Dobrý den, vážení vynálezci, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha