Tets Ohnari

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2007   Hořická sochařská symposia / Sculpture Symposia of Hořice 2002-2006
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2018   České sklo, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2018   Czech Glass, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2019   Ateliéry v Pražské tržnici, 220 míst AVU, , , 2019, 282-283
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2001   Tets Ohnari: Výstava soch a prostor
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2017   24. Letní keramická plastika