Tets Ohnari

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
2005 -   Akademie výtvarných umění, Praha , Róna Jaroslav
2006 -   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha , Karel Marian
2013 -   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem) (Fakulta umění a designu, ), Mrkus Pavel