Ivan Čajda

prostorový obraz / betlém
published, title (subtitle)
1959   Letíme vesmírem