Ladislav Duda

* 31. 3. 1854, Vodňany (Strakonice), Česká republika (Czech Republic)
28. 8. 1895, Praha, Česká republika (Czech Republic)
pedagogue, entomologist

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Syn učitele Antonína D. (1820–1892), pocházejícího z Blevic u Kladna, a jeho ženy Františky (1822–1892). Sestra Marie D. (1858–1914) se stala ředitelkou I. dívčí měšťanské školy v Praze na Vinohradech.
Dětství prožil převážně v Soběslavi, na gymnáziu studoval v rodišti a Písku. Zapsal si přírodní vědy na FF UK v Praze, kde ho učil i A. Frič, který ho 1876 získal pro dobrovolnou vědeckou práci v zoologickém oddělení Českého muzea. Jako student byl D. zaměstnán v obchodě s přírodninami pražské firmy V. Friče, kde si přivydělával určováním entomologického materiálu a tříděním sbírek přírodnin. Konal faunistické průzkumy českých brouků (Coleoptera) a ploštic (Heteroptera) a pracoval v Komitétu pro přírodovědecký výzkum Čech. Od 1873 byl členem Klubu přírodovědeckého v Praze. Působil jako prvý kustod klubových sbírek, ředitel zoologické sekce, organizátor zoologicko-botanických exkurzí do pražského okolí. 1879 mu Klub udělil cenu za práci Ploštice bezkřídlá (Pyrrhocoris apterus L.). O plošticích přednášel na prvním Sjezdu českých přírodovědců a lékařů v Praze (1880). Vysokoškolské studium 1884 ukončil a nastoupil jako profesor přírodopisu (po kratších epizodách v Praze a Písku) na gymnázium v Hradci Králové, odkud byl zakrátko přeložen na vyšší reálné gymnázium do Prahy. 1890 se stal dopisujícím členem ČAVU.
Od střední školy se zabýval studiem brouků, které sbíral hlavně v okolí Soběslavi a na Táborsku. Začal se věnovat výzkumu českých ploštic (Heteroptera) z hlediska anatomie, morfologie, faunistiky i systematiky, ve své době patřil k významným odborníkům. Na revizi nových druhů a forem ploštic spolupracoval se zahraničními heteropterology, např. O. M. Reuterem z Finska a J. B. A. Putonem z Francie. Jako první český badatel věnoval pozornost systematice podřádu mer (Psylloidea). V posledních letech života se zajímal o čmeláky (Bombinae, Hymenoptera). D. byl prvním českým překladatelem oddílu hmyz z Brehmova Života zvířat, k němuž připojil doplňky z vlastních pozorování. Zpracoval entomologická hesla do Ottova slovníku naučného a odbornými články přispíval do časopisů Květy, Osvěta a Vesmír (nejvíce 1876 až 1879).
Nikdy se neoženil, v závěru života se o něj starala sestra Marie, která poté věnovala D. obsáhlé sbírky Národnímu muzeu. Byl pohřben spolu s rodiči, sestrou a rodinou továrníka Aloise D. na Vinohradech.
biography.hiu.cas.cz, 3.8.2019