Rosalie (Rosa) Servítová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1952   Kamenný základ ((2. vydání)), Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha