Josef Schlesinger

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1972   Josef Schlesinger: Obrazy - výbor z díla 1946 až 1972
1973   Josef Schlesinger: Obrazy z cest
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1950   Výtvarná úroda 1950
1967   I. pražský salon
1969   2. pražský salón
1975   Společná cesta
1976   Středočeští výtvarníci (Obrazy, sochy, grafika, užité umění)
1980   České umenie 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie
1981   Středočeští výtvarníci k 60. výročí založení KSČ (Obrazy, plastika, grafika, užité umění)
1982   Lidice ve výtvarném umění
1982   Novoročenky (Soudobé novoroční tisky)
1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983
1984   3. členská výstava středočeských výtvarníků (Obrazy, sochy, grafika, užité umění)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika)
1986   Obrazy, sochy, grafika, užité umění (Středočeští výtvarní umělci k XVII. sjezdu KSČ)
1988   1948 - 1988 (Obrazy, sochy, grafika k 40. výročí Února)
1993   Výstava členů Jednoty umělců výtvarných (Obrazy, plastiky, grafiky)
2008   Socialistický realismus Československo 1948-1989 (Socialist Realism Czechoslovak 1948-1989 / Realismo socialista Cecoslovacchia 1948-1989)
2019   La forma dell'ideologia (Praga: 1948-1989)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2004 (XIV. Sh - Sr), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1979   Jubilea (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 4, 1979, -
Poster
published, title (subtitle)
2018   Únor 1948 a co bylo potom (Výstava dobových plakátů)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění