Josef Schlesinger

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1958   Nově přijatí členové a kandidáti, Výtvarná práce, 6, 9, 1958/05/22, 10-11
1998   Civilizace (Praha, ČMVU, Dům U černé Matky Boží, 8. 10. 1998 - 10. 1. 1999), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 24, 1998/12/03, 12-12