Jan Simota

Periodical
published, title (subtitle)
1960/05   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)