Jan Simota

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2010   Společnou cestou (Svazové výstavy, realizace, úkolové akce)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
2005   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 1885-2005, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1954   Výsledky jiráskovské akce (Protokol poroty soutěže na výtvarná díla s thematem Postavy a krajiny Jiráskových románů), Výtvarná práce, 2, 26, 1954/12/17, 12-14
1956   Změny ve složení porot, Výtvarná práce, 4, 7, 1956/04/20, 6-
1956   Výsledky soutěže na sousoší pro Brusel, Výtvarná práce, 4, 24-26, 1956/12/31, 15-
1956   Výsledek soutěže na pomník Jakuba Arbesa, Výtvarná práce, 4, 1, 1956/01/18, 11-
1958   Brusel - ceny Světové výstavy, Výtvarná práce, 6, 18, 1958/10/25, 6-8
1960   Vláda republiky udělila na návrh hlavní poroty..., Výtvarná práce, 8, 9-10, 1960/05/17, 2-4
1962   Čestné ceny účastníkům mezinárodní výstavy současné keramiky v Praze 1962, Výtvarná práce, 10, 19, 1962/10/25, 8-9
1977   Výtvarní umělci k Říjnu, Lidová demokracie, , , 1977/12/10, -
1977   Umění a život, Výtvarná kultura, 1, 1, 1977, 6-28
1978   Současné problémy socialistického realismu, Výtvarná kultura, 2, 1, 1978, 1-22
1978   Vítězná cesta sochařství, Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, 17-20
1979   Přehled významných výtvarných realizací v architektuře (Rok 1972 a 1973), Výtvarná kultura, 3, 1, 1979, -
1979   Přehled významných realizací za rok 1977 (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 5, 1979, -
1980   Výstavní bilance monumentální a komorní plastiky, Výtvarná kultura, 4, 5, 1980, 26-34
1981   K výtvarné výzdobě nových tras metra, Výtvarná kultura, 5, 5, 1981, 22-24
1982   Naše umění slouží zájmům lidu a socialismu, Výtvarná kultura, 6, 5, 1982, 4-17
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Malířství, grafika, sochařství), Výtvarná kultura, 7, 4, 1983, 2-12
1984   K tvorbě životního prostřední v socialistickém Československu - spolupráce české architektury a výtvarného umění, Výtvarná kultura, 8, 1, 1984, 2-9
1985   Sochařská tvorba v architektuře, České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, , , 1985, 17-22
1985   Malířství v architektuře, České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, , , 1985, 22-25
Periodical
published, title (subtitle)
1988/08/16   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců