Ladislav Sitenský

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Reálné gymnázium Praha, Praha ,
1938 - 1939   České vysoké učení technické, Praha , Blažíček Oldřich