Zdeněk Macháček

* 16. 8. 1925, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
8. 11. 2020, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
sculptor

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Po absolvování reálného gymnázia studoval v letech 1945 – 1947 obory zoologie a antropologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po třech letech musel školu z kádrových důvodů opustit (rodina vlastnila grafický závod) a z týchž důvodů nebyl přijat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. V roce 1952 absolvoval Vyšší školu uměleckého průmyslu v Brně. V počátcích tvorby, v padesátých letech, zobrazoval v tvarosloví moderního sochařství antropomorfní a zoomorfní motivy redukované do archetypálních znaků a emblémů, ženský i mužský prvek a vztahy mezi nimi. I později tato témata zachoval, ale změnil sochařský rukopis (souznění vydutých a vypouklých tvarů dřevěných skulptur vyvolává dojem letu či vznášení). V posledních letech se věnoval zejména ztvárnění krajiny a příběhů z milostného života („láska nebeská“). Macháčkovo dílo je zastoupeno v našich a zahraničních galeriích a sbírkách.