Atanas Jaranov

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1980   Současné bulharské výtvarné umění (O mladém bulharském umění), Výtvarná kultura, 4, 4, 1980, 29-32