Polana Bregantová

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1974 - 1978   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, knihovnictví a vědecké informace),