Marie Procházková-Malá

* 1858,
1923,
actress

 

sex: female

word:
Manželka operního pěvce-basisty a režiséra Josefa Malého (1852–1917) a matka herce E. Malého. Reprezentovala starší romantické herectví a jako představitelka tragických hrdinek prošla od 70. let 19. století div. společnostmi ředitelů Pavla Švandy ze Semčic, Vendelína Budila, Jana Pištěka, Ladislava Chmelenského, J. E. Sedláčka i kamennými scénami v Brně (Národní divadlo) a Praze (Švandovo divadlo, Divadlo Marie Zieglerové, Tylovo divadlo v Nuslích). Českému filmu herecky posloužila jen třemi rolemi v jeho němé éře: matka titulní hrdinky Pepči (S. Marwille) v dramatu V. Binovce Děvče z Podskalí (1922), představená sirotčince v Horňákově a Koebnerově dramatu Muž bez srdce (1923) a vdova Majerová a vychovatelka krásné cikánky Zorky (M. Jansová) v dramatu V. Kubáska Čarovné oči (1923).
libri.cz, 2o14/12

notes:
NK ne - 2014/12
* - 1858, + - 1923 - Rudolf Deyl: Vavříny s trny, 1973