Jan Ujlaki

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1978/04/27 - 1978/05/28   Soudobá užitá grafika, oborová výstava, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha