Martin Špičák

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2019   Steel Cities / Ocelová města (The Architecture of Logistics in Central and Eastern Europe / Architektura logistiky ve střední a východní Evropě), Galerie VI PER, Praha 8