Emanuel Tilsch

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1973   Kronika Pickwickova klubu (I), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Vánoční povídky (Vánoční koleda, Zvony, Cvrček na krbu), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha