Ivan Urbánek

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1961   Ivan Urbánek: Civilní Praha
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1956   Druhý Pražský salon (Katalog)
1957   Nová grafika v Hollaru (Druhý díl - hosté)
1957   Nová grafika členů a hostů Skupiny čs. umělců grafiků Hollar
1958   Nová grafika členů a hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1959   Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar (SČUG Hollar)
1960   Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
1961   Nejkrásnější knihy 1960
1962   Výstava hostů Hollara
1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta)
1965   Plakate aus der Tschechoslowakei
1981   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 80
1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978
1992   Book design in Prague 1960 - 1990 (Krásná kniha Praha 1960 - 1990)
1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1959   Knihy Mladé fronty, Výtvarná práce, 6, 23-24, 1959/01/06, 12-13
1961   Pražské výstavy v březnu, Výtvarná práce, 9, 6, 1961/03/31, 8-9
1966   Výtvarné projevy inspirované dílem Franze Kafky, Literární archív, 1, , 1966, 198-208
2009   Ivan Urbánek (1. 1. 1933 – 27. 4. 1994)... , Ivan Urbánek: Víc než zmizelá Praha..., , , 2009, -
2009   Ivan Urbánek byl vždy pro mě příkladem..., Ivan Urbánek: Víc než zmizelá Praha..., , , 2009, -
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2008   Z pozůstalosti grafika Ivana Urbánka
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2009   Ivan Urbánek: Víc než zmizelá Praha...
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění