Marcel Fišer

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1997   Alva Hajn
1999   Pavel Holeka: Vytrhané básně
1999   Lubomír Čermák: Práce / Works
1999   Věroslav Škrabánek
2000   Zdenek Rykr 1900 - 1940 (Elegie avantgardy)
2000   Ladislav Sýkora: V údolí / Im Tal
2000   Ivan Sobotka
2000   Vladivoj Havlíček
2001   Viktor Karlík: Katalog
2001   Vilma Vrbová-Kotrbová
2002   Marius Kotrba
2002   Jiří Mědílek
2003   Václav Fiala: Stavby ve stavbě
2003   Jiří Štourač
2005   Miloslav Chlupáč
2005   Ivo Vodseďálek: "Lepené obrazy"
2005   Václav Sika: Opakování / Wiederholungen
2006   Alexander Johannes Kraut
2007   Eva Prokopcová
2009   Bert Brouwer: Ink on Canvas
2010   Jakub Švéda: PX EXIST-LOST A-G-C-T
2010   Jakub Švéda: Ostrovy - A - G - C - T
2011   Milan Maur: Záznamy pohybu (kresby, digitální fotografie)
2011   Jiří Kovanda: Katalog
2011   Richard Štipl: Plato’s Revenge
2011   Zdenek Rykr: Kofila, 1923 a další práce pro firmu Orion
2011   Karel Machálek-Zlín: Retrospektiva / Retrospektive
2011   Josef Danda: Železniční nádraží v Chebu / Der Bahnhof in Eger (1956-1962)
2012   Václav Boštík: Zakřivené pole / Gekrümmtes Feld, 1970
2012   Ondřej Maleček: In natura
2012   Alena Anderlová: Haligali
2012   Bojmír Hutta (1920-1987)
2012   Josef Achrer
2013   Otto Gutfreund: Kompozice pro atiku Škodových závodů v Praze, 1925-1927
2013   Jan Vytiska: Mám lepší hříchy, než jsou ty vaše
2013   Vladimír Boudník ve sbírkách GAVU Cheb
2013   Václav Hejna: Barva a bytí / Farbe und Sein
2014   Peter Angermann: Streetview
2014   Karel Černý: Námořník, 1949
2014   Vladimír Hanuš: Krajina zevnitř / Landscape from the Inside (Práce z let 1991-2014 / Selected works from 1991-2014)
2014   Petr Dub: Další ze způsobů jak nevytvářet obrazy
2014   Vladimír Hanuš: Na okraji ráje
2014   Vladimír Hanuš: Krajina zevnitř (Práce z let 1991-2014)
2015   Václav Špála ve sbírkách GAVU Cheb
2015   Jiří Kolář: Hommage à Baudelaire (Partitura zvukové básně, 1963)
2015   Jiří Trnka: Ateliér / The Studio
2016   Václav Malina: Od imprese k abstrakci
2016   Alois Kalvoda, Moje česká chaloupka na Křivoklátě, před 1912
2016   Fritz Pontini, Údolí Slatinného potoka u Františkových Lázní, kol. 1910
2017   Antonín Střížek, Ježíš, 1994
2017   Bedřich Stefan: Tři grácie pro Pomník A. A. Palliardiho ve Františkových Lázních, 1949-1950
2017   Miroslav Vystrčil: Retrospektiva
2018   František Tichý: Capriccio a Intermezzo, 1948
2018   Otakar Nejedlý: Dub v Lánech, 1921
2018   Antonín Hudeček: Chalupy, 1906
2019   Vladimír Boudník: Aktivní grafika (Horizontály a vertikály, Stopy materiálu 1959-1966)
2019   Vladimír Houdek: Future Polis II
2019   Rodinná kronika Jindřicha Josefa Turka
2019   Jiří Načeradský: Bez názvu (Johnson), 1967
2019   Jiří Trnka: V zahradách imaginace
2019   Miloslav Holý, Vdova, 1922
2019   Václav Fiala: Kámen barva tvar
2020   Veronika Holcová: Kanada 2015-2019
2020   Jiří Načeradský: Podle fotografie
2020   Peter Lang: Island
2020   Antonín Hudeček ve sbírkách GAVU Cheb
2020   Jiří Načeradský: Podle fotografie
2021   Mirko Hanák 1921–1971
2021   Tadeáš Kotrba: Na hlavách obrů
2022   Michal Cihlář: Zátiší s hozenou rukavicí / Still-life with thrown gauntlet
2022   Argišt Alaverdyan: In-entity
2022   Václav Girsa: Backward Talking
2022   Friedrich Feigl, Pražský průvod, před 1944
2022   Heike Gallmeier: Pramen a ústí / Quelle und Mündung
2022   Jakub Švéda: Mayday
nedatováno   Václav Sika: Morfologie přírody
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996)
1998   Výlet / Trip
1999   Arte contemporanea ceca dalla collezione Gallerie Klatovy-Klenová / České moderní umění ze sbírek Galerie Klatovy-Klenová
2003   Kolorismus (Jiří Patera a jeho škola v Plzni)
2004   IV. mezinárodní trienále grafiky Praha 2004 / 4th International Triennial of Graphic Arts Prague 2004 (Lino: Technika 20. století v digitálním světě / Lino: a Twentieth-century Technique in the Digital Age)
2005   LINO (Český linoryt a výsledky Mezinárodních sympozií linorytu na Klenové 2001 - 2004 / Czech linocut and the outcomes of the International Linocut Symposiums in Klenová 2001 - 2004)
2006   Sochaři 2006
2006   ± 50 (Generace osmdesátých let / The Generation of the 1980s)
2006   Ateliér veškerého sochařství Kurta Gebauera / Studio of Universal Sculpture (Výběr činností z let 2001-2006 / Selected activities from the period 2001-2006)
2006   Contacts 2005 (6. mezinárodní sympozium výtvarných akademií / 6th International Symposium of Art Academies)
2007   Start Point 2007 (Přehlídka nejlepších diplomových prací evropských výtvarných akademií / Show of the Best Art Thesis of European Art Academies)
2008   The Vladimír Boudník Award (Thirteen Years 1995 - 2007)
2008   X + X 2008 (Deset plus deset výtvarníků Horní Falce a Plzeňského kraje vybraných kurátory Jürgenem Huberem a Edith Jeřábkovou / Zehn plus zehn Künstler der Oberpfalz ausgewählt von den Kuratoren Jürgen Huber und Edith Jeřábková)
2009   Start Point /09
2010   Ateliér veškerého sochařství / The Studio of Universal Sculpture (Ateliér Kurta Gebauera na Vysoké škole umělecko průmyslové / The Studio of Kurt Gebauer at the Academy of Arts, Architecture & Design, Prague)
2010   Start Point 2010 (Prize For Emerging Artist)
2010   Aufbruch 2010 - wie wird die Zukunft?
2011   Startpoint: Prize for Emerging Artists 2011
2012   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
2012   StartPoint 2011 (Výběr nejlepších absolventských prací evropských výtvarných škol)
2012   Startpoint: Prize for Emerging Artists 2012
2013   Osobní výběr I - zaměstnanci galerie
2013   Umění v Chebu (Umění ve veřejném prostoru od 19. století do současnosti)
2013   Startpoint: Prize for Emerging Artists 2013
2014   Ze středu ven / From the center out (Umění regionů 1985-2010 / Regional art from 1985-2010)
2015   Obrazy Chebu: Ikonografie města od nejstarších vyobrazení do 20. století
2016   Na dosah / Greifbar nah (Současné umění z Drážďan / Zeitgenössische Kunst aus Dresden)
2016   Syntonos a plenérová krajinomalba přelomu 19. a 20. století / Syntonos and Plein-air Landscape Painting at the Turn of the 19th and 20th Centuries
2016   Osobní výběr V - členové galerijního klubu
2016   Syntonos a plenérová krajinomalba přelomu 19. a 20. století
2016   Retromuseum Cheb (Životní styl a design v ČSSR)
2016   Retromuseum Cheb (Životní styl a design v ČSSR)
2017   Na dosah 2: Současné umění z Norimberka / Greifbar nah 2: Zeitgenössische Kunst aus Nürnberg
2017   Paralelní roky
2017   Paralelní roky
2017   Václav Živec, Jan Slavík: Pomník legionáře Josefa Jonáše u hájovny Na Lísku nedaleko Berouna, 1928
2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989
2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989
2018   Přírůstky do sbírky GAVU Cheb 2016-2017
2018   Na dosah 3 / Greifbar nah 3 (Současné umění z Lince / Zeitgenössische Kunst aus Linz)
2018   Startpoint.18 (Prize for European Art Graduates)
2018   Volné seskupení 12/15 ve sbírce GAVU Cheb
2019   Sobě ke cti, umění ke slávě (Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích)
2019   Přírůstky do sbírky GAVU Cheb 2018
2019   Biskup Josef Doubrava milovník umění a mecenáš (Odkaz královohradeckého biskupa městu Hradec Králové)
2019   Kontakt: Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 1966–2018 / Contact: International Symposium of Ceramics 1966–2018
2020   FIJO Cheb 1970-2020
2020   FIJO Cheb 1970-2020
2020   Vrstvy historie (Festival m³)
2020   Diplomanti AVU & hosté / AVU graduates & guest 1970 - 2020
2021   Šestnáct sezón v lize (70 let od vzniku Rudé hvězdy Cheb)
2021   Galerie Jelení Gallery 2010-2020
2021   Otakar Švec, Jaromír Krejcar: Pomník obětem nacismu v Domažlicích, 1948
2022   Prvních deset let (Výstava k 60. výročí vzniku Galerie výtvarného umění v Chebu)
2022   Na kopané (Fotbal ve vizuálním umění od začátku 20. století do současnosti)
2023   Obrazy v obrazech (Tradiční princip v éře technických reprodukcí)
2023   Pod zimním sluncem jihu: Čeští malíři na Korsice a Francouzské Riviéře 1925-1931
2023   Václav Špála, Panáky v Rybné, Jan Slavíček, Žně v Orlických horách, oba 1928
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2000   Václav Fiala [sculptures]: Práce / Works 1997-2000, Dragon Press, s.r.o., Klatovy (Klatovy)
2005   Václav Fiala: Sculptures 00-05, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2011   Umění v Klatovech, Centrum pro dějiny sochařství, Horažďovice (Klatovy)
2013   Umění v Chebu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2013   Umění v Sokolově, Muzeum Sokolov, Sokolov (Sokolov)
2015   Umění v Domažlicích, Centrum pro dějiny sochařství, Horažďovice (Klatovy)
2017   Miroslav Vystrčil: Retrospektiva, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2017   Umění ve Františkových Lázních, Centrum pro dějiny sochařství, Horažďovice (Klatovy)
2017   Umění v Berouně, Centrum pro dějiny sochařství, Horažďovice (Klatovy)
2018   S (ne)lidskou tváří?!: 1938-1989, Národní galerie v Praze, Praha
2021   Roky ve výloze (Sonda do aranžování výkladních skříní v Československu 1955-1989), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2022   Galerie výtvarného umění v Chebu 1962–2022, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2022   Šestnáct sezón v lize (70 let od vzniku Rudé hvězdy Cheb), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2007   Josef Váchal (Sborník textů ze sympozia v Klatovech 27. - 28. října 2006), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2020   Tvůrce jako předmět dějin umění (Pozice autora po jeho „smrti“), Artefactum, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1998   Aleš Veselý patří mezi nejvýznačnější české umělce..., Aleš Veselý: Obsese, Utopie, Realita, , , 1999, -
1998   anima animus animace (Rozhovor s Marcelem Fišerem o výstavě Evy a Jana Švankmajerových), Listy S.V.U. Mánes, 2, 1, 1998, 20-21
1999   Zeminův Zívr, Kritická příloha Revolver Revue, , 14, 1999/06, 20-27
2000   Rykrova smrt, Lidové noviny, 13, 16, 2000/01/20, 18-
2000   Hvězda zvaná Orion, Respekt, 11, 41, 2000/10/02, 22-22
2000   Ladislav Sýkora, Revolver Revue, , 43, 2000/05, 67-76
2001   Může to být i v té soše, Revolver Revue, , 46, 2001/05, 130-148
2002   Centrum a periferie Michaela Rittsteina, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 24, 2002/12/05, 4-4
2002   Divoký západ Michaela Rittsteina, Pars pro toto, , 1, 2002, 20-23
2002   Medek v mlýnici dějin umění, Mladá fronta Dnes, 13, 203, 2002/09/31, 6-7
2003   Osobnost roku 2003, Pars pro toto, , 4, 2004/01/17, 20-23
2004   Umění a věda, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17, 1, 2004/01/08, 3-
2004   Slovo kurátora, IV. mezinárodní trienále grafiky Praha 2004 / 4th International Triennial of Graphic Arts Prague 2004, , , 2004, 10-11
2004   The Curator´s Speech , IV. mezinárodní trienále grafiky Praha 2004 / 4th International Triennial of Graphic Arts Prague 2004, , , 2004, 12-13
2004   Linoryt a Galerie Klatovy/Klenová (K výstavě doprovázející soutěžní část trienále), IV. mezinárodní trienále grafiky Praha 2004 / 4th International Triennial of Graphic Arts Prague 2004, , , 2004, 146-
2004   Lino-cut and Galerie Klatovy/Klenová (About the Exhibition Accompanying the Competition Section of the Triennial), IV. mezinárodní trienále grafiky Praha 2004 / 4th International Triennial of Graphic Arts Prague 2004, , , 2004, 147-
2004   Fenomén Fiala, Pars pro toto, , 4, 2004/01/17, 3-3
2004   Václav Fiala..., Pars pro toto, , 4, 2004/01/17, 4-4
2004   Fialovy Klatovy (a okolí), Pars pro toto, , 4, 2004/01/17, 7-11
2004   3. mezinárodní sympozium linorytu, Pars pro toto, , 4, 2004/01/17, 14-15
2005   Miloslav Chlupáč (nar. 1920) ... / Miloslav Chlupáč (b. 1920) ..., Miloslav Chlupáč, , , 2005, 0-0
2005   Úvod / Introduction / Einführung (Je tomu již patnáct let... / I has been fifteen years... / Es ist nun schon fünfzehn Jahre...), Václav Fiala: Sculptures 00-05, , , 2005, 0-0
2005   Galerie Klatovy / Klenová, Revue art, , 2, 2005/2, 24-27
2005   Survey, Grapheion, , 18, 2005, 97-101
2005   4th International Triennial of Graphic Arts Prague 2004 (2), Grapheion, , 18, 2005, 115-116
2006   Galerie zhodnotila práci umělců ve velkém stylu, Klatovský deník, 15, 43, 2006/02/20, 8-
2007   Výtvarná sympozia 60. let, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 20, 4, 2007/02/22, 2-
2007   Sochařská sympozia šedesátých let, Proměny dějin umění, , , 2007, 177-183
2007   Vojtěch Kovářík, Grapheion: 20. speciální číslo 2007 - Transfery / Twentieth Special Issue 2007 - Transfers, , 20, 2007, 80-81
2007   Vojtěch Kovářík, Grapheion: 20. speciální číslo 2007 - Transfery / Twentieth Special Issue 2007 - Transfers, , 20, 2007, 146-149
2007   Marius Kotrba Kryštof a Garino (Ze sbírek GKK), Pars pro toto, , 10-11, 2007, 14-17
2007   Za Ivanem Hostašou (Nekrolog), Pars pro toto, , 10-11, 2007, 28-29
2007   Vyhlášení ceny Osobnost roku 2006 (Kino Šumava, 3. března 2007), Pars pro toto, , 10-11, 2007, 30-31
2007   Rezidenční pobyty ve vile Paula na Klenové (Výměnný program s Europäisches Künstlerhaus Schafhaf Freising), Pars pro toto, , 10-11, 2007, 32-
2007   Eva Kmentová (Zámek Klenová, 6.5. - 31.10.2007), Pars pro toto, , 10-11, 2007, 33-
2007   Aleš Veselý (Masné krámy, Plzeň, 26.4.-17.6, Purkrabství a nádvoří hradu Klenová, 27.5.-31.10), Pars pro toto, , 10-11, 2007, 34-
2007   Jeff Talman under soul under... (Kostel svatého Vavřince v Klatovech, 3.6.-29.7.), Pars pro toto, , 10-11, 2007, 35-
2007   Lovci lebek (Galerie U Bílého jednorožce, 18.3.-10.6, Kunst und Gewerbeverein Regensburg, 15.9.-7.10.), Pars pro toto, , 10-11, 2007, 36-37
2007   Jindřich Štreit Vztahy, 14. března - 30. dubna / Monika Hurňanská, Ľubo Stacho Zásahy, 12. září - 31. října, Popcorn Gallery, Klatovy, Pars pro toto, , 10-11, 2007, 38-
2008   Vojtěch Kovářík (When Vojtěch Kovářík finished his studies...), The Vladimír Boudník Award, , , 2008, -
2009   EXISTenciální skepse Jakuba Švédy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 11, 2009/05/28, 5-
2009   Vojtěch Lahoda: Emil Filla, Umění, 57, 3, 2009, 292-294
2010   GVU - změna směru nebo kontinuita? (Rozhovor s Marcelem Fišerem), Flash Art, 5, 17, 2010, 11-
2011   PX EXIST-LOST A-G-C-T, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 2, 2011/01/27, 4-
2011   Velkolepý návrat, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 7, 2011/04/07, 4-
2011   Pohled do Galerie výtvarného umění v Chebu, Prostor Zlín, 18, 3, 2011, 6-11
2011   Odkaz Františka Pacíka, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 13, 2011/06/30, 6-
2011   Josef Bolf: Už tě neuvidím, Galerie Na shledanou 2010-2011, , , 2011, 16-21
2012   Jsou nové a jsou dvě. Výstavy nabízí jen to nejlepší, Mladá fronta Dnes, 23, 17, 2012/01/20, -
2012   V rámci výstavního formátu... / Im Rahmen des Ausstellungsformats..., Václav Boštík: Zakřivené pole / Gekrümmtes Feld, 1970, , , 2012, -
2015   A nejvýznamnější malíř se utopil, Lidové noviny, 28, 273, 2015/11/24, 9-9
2015   Úvod, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27, 1-2, 2015, 6-
2015   Státní podpora umění ve vybraných zemích, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27, 1-2, 2015, 6-7
2018   Marie Blabolilová (1948), Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989, , , 2018, -
2018   Jan Merta (1952), Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989, , , 2018, -
2019   V Písku vystavují Špálovo léto na Otavě, Deník N, 1, 139, 2019/07/25, 15-
2020   Nejzápadnější galerie (Marcel Fišer), Art + Antiques, , 6, 2020/06/11, 34-42
2020   Úvod: Má každé umělecké dílo svého autora?, Tvůrce jako předmět dějin umění, , , 2020, 88-91
2022   Situace akvizic v praxi (Anketa mezi řediteli galerií), Prostor Zlín, 29, 1, 2022, 7-10
2022   Sopkovi k narozeninám, Art Antiques, , 4, 2022/04/08, 33-41
nedatováno   Kdo navštívil Ivana Sobotku, Ivan Sobotka, , , 2000, 7-9
WWW
published, title (subtitle)
  Hugo Demartini (artlist.cz)
  Václav Fiala (artlist.cz)
  Miloš Chlupáč (artlist.cz)
  Věra Janoušková (artlist.cz)
  Stanislav Judl (artlist.cz)
  Jiří Kačer (artlist.cz)
  Marius Kotrba (artlist.cz)
  Milan Kunc (artlist.cz)
  Václav Malina (artlist.cz)
  Milan Maur (artlist.cz)
  Zdeněk Palcr (artlist.cz)
  Vlasta Prachatická (artlist.cz)
  Čestmír Suška (artlist.cz)
  Jakub Švéda (artlist.cz)
  Olbram Zoubek (artlist.cz)
2012/02/13   Dvojice obrazů Václava Boštíka v chebské galerii (vltava.rozhlas.cz)
Dissertation
published, title (subtitle)
1997   Zdenek Rykr (Volná tvorba – revize dosavadních poznatků na základě celkového průzkumu písemných pramenů a kresebné pozůstalosti)
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1998   Anima Animus Animace
1998   Anima Animus Animace
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2001   Mojmír Preclík 1931-2001
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1998   Anima Animus Animace
1998   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Anima Animus Animace
2001   Procházka po krajině (Krajina a příroda v českém umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová)
2003   Ze života...
2005   Český linoryt ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová a výsledky Mezinárodních sympozií linorytu na Klenové 2001-2004
2006   + - 50 (Generace 80. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2019   2+1 (Marie Blabolilová, Hana Puchová, Kamila Zemková)
Author's Catalogue List
published, title (subtitle)
2007   Jan Hladík
2010   Jiří Štourač
Periodical
published, title (subtitle)
2001/05   Revolver Revue (46/2001)
Program
published, title (subtitle)
2011   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Zima / Winter 2011)
2012   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Zima / Winter 2012)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2021   Sbírka GAVU Cheb (Umění 20. a 21. století)
Press News
published, title (subtitle)
1999   Aleš Veselý: Obsese, Utopie, Realita (Tisková zpráva k výstavě)