Jaromír Valoušek

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1967   Československý plakát
1978   Oborová výstava. Soudobá užitá grafika
1981   Oborová výstava užité grafiky
1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let)
2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties)
2018   Malá řada Soudobé světové prózy
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2015   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLU Odeon), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2015   Sběr obálek českých hudebnin (Výběr obálek českých hudebnin z počátku 19. století do 70. let 20. století), Typo 305, Praha
2016   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLHU Odeon 1953-1995), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2008   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2008 (XIX. V - Vik), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění