Pavel Šmíd

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
2012/05/04 - 2012/06/29   František Kyncl: Prostorová struktura, Pardubice (Pardubice)
2012/07/04 - 2012/08/31   Luděk Vojtěchovský: Cyklus Fotogramy, Pardubice (Pardubice)
2012/09/05 - 2012/11/02   Zbyšek Sion, Pardubice (Pardubice)
2012/11/07 - 2012/12/24   Pavel Nešleha, Pardubice (Pardubice)
2013/03/16 - 2013/04/28   Josef Procházka: Nebeští červi, Pardubice (Pardubice)
2013/05/15 - 2013/06/16   Jiří Hilmar: „...tiše se přemísťovati...“, Hradec Králové (Hradec Králové)
2013/05/16 - 2013/06/23   Jiří Hilmar: „...tiše se přemísťovati...“, Pardubice (Pardubice)
2013/06/27 - 2013/08/25   Carlos Relvas: Lidé z Golegã, Pardubice (Pardubice)
2013/08/30 - 2013/11/03   Jan Dudešek: Echoes of gravity, Pardubice (Pardubice)
2014/01/08 - 2014/03/02   Vít Ondráček: Černá duha, Pardubice (Pardubice)
2014/05/15 - 2014/06/22   Alva Hajn, Pardubice (Pardubice)
2014/05/15 - 2014/06/22   Alva Hajn, Pardubice (Pardubice)
2014/06/24 - 2014/08/31   Radek Kalhous: Podoby - fotografie, Pardubice (Pardubice)
2014/11/12 - 2014/12/24   Karel Nedvěd: Orbis pictus / Práce na papíře, Pardubice (Pardubice)
2015/03/05 - 2015/05/10   Jiří Šindler, Pardubice (Pardubice)
2015/05/13 - 2015/06/21   Milan Bočkay: Obraz na plátne, plátno na obraze, Pardubice (Pardubice)
2015/11/12 - 2015/12/24   Ateliér Performace, Pardubice (Pardubice)
2016/01/14 - 2016/02/28   Antonín Kratochvíl: Persona, Pardubice (Pardubice)
2016/11/23 - 2016/12/24   Jakub Špaňhel: Kočka u boudy, Pardubice (Pardubice)
2017/04/29 - 2017/06/18   Jiří David: Zase kopíruji hladiny řek..., Pardubice (Pardubice)
2017/11/09 - 2017/12/21   Ludmila Seefried-Matějková: Mezi dvěma světy, Pardubice (Pardubice)
2018/03/07 - 2018/04/22   Adam Kašpar: Jen prostor, Pardubice (Pardubice)