Jan Fejfar

* 1943, Praha,
photographer

 

sex: male

notes:
NK ne - 2015/02
Svůj vztah k výtvarnému konání objevuje v gymnaziálním období, v tomto směru podporován a formován svým profesorem deskriptivy, ak.malířem Vladimírem Fortinem, který mu byl učitelem, vzorem a životním přítelem. Spolu s ním se začal zabývat fotografií a amatérským filmem. Absolvoval vysokoškolské studium na fakultě architektury ČVUT diplomním projektem u prof. ing. arch. Šnajdra. Tři semestry na katedře kreslení a modelování u rof.ing.arch. Kándla mu daly příležitost naučit se kvalifikovaně výtvarně vyjadřovat. V posledních letech shledává, že sdělení o svém vztahu ke světu a životu může nejlépe podat prostřednictvím manipulované fotografie. Iniciací přátel z výtvarné skupiny TOLERANCE zveřejňuje své fotografie a „fotografiky“ na výstavách - kulturní dům Vltavská: Tváře a postavy, divadlo Akcent výstava členů Sdružení výtvarníků ČR v Praze, muzeum hrnčířství v Kostelci nad Č. lesy: Mistr a učni, výstavy skupiny Tolerance v kulturním domě v Mladé Boleslavi, v Humpolci,v Chittussiho galerii v Ronově a dalších. Je členem Sdružení výtvarníků ČR a členem tvůrčí skupiny Tolerance 14.
art-tolerance14.cz