Nikola Giacintová

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2015   Tři nejlepší písma na světě (Ateliér tvorby písma a typografie, UMPRUM, 2013)
2015   The Three Best Typefaces in the World (Studio of Type Design and Typography, AAAD, 2013)
2015   Iniciály 2013
2015   Initials 2013
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2013   Proto (Grafický design a současné umění ), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha