Vít Pokorný

* 19. 3. 1974, Litoměřice (Litoměřice), Česká republika (Czech Republic)
philosopher, anthropologist, pedagogue

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Vít Pokorný graduated from philosophy at the Department of Philosophy and Religious Studies of the Faculty of Arts, Charles University in Prague, in 2002. In 2016, he was awarded his PhD at the Department of General Anthropology of the Faculty of Humanities, Charles University in Prague for his research on psychedelic experiences. He is a junior researcher at the Institute of Philosophy and an assistant professor at the Department of Political Sciences and Philosophy of the Purkyně University in Ústí nad Labem. He publishes in philosophy and anthropology, focusing on psychedelics, theory of perception and imagination, or enactive science. He is a member of the Society for Aesthetics of the Czech Academy of Sciences. He took part in the research grant Methodological precedence of Intertwinng: theory and application. He is an author of a philosophical textbook Postmoderní filosofie and the monography Myslet z psychedelických zkušeností: transdisciplinární interpretace. In his work, he attempts on finding connections between various disciplines - philosophy, anthropology, aesthetics, or ecological thinking in order to formulate a complex transdisciplinary perspective.
sapas2018.sched.com, 12.10.2019

notes:
Absolvoval studium jednooborové filosofie na ÚFaR FF UK (dipl. práce u M. Petříčka) a postgraduálního oboru Humanitní studia - Obecná antropologie na FHS UK (dizertace u S. Komárka). Kromě působení na Filosofickém ústavu vyučuje filosofii na Katedře politologie a filosofie UJEP v Ústí nad Labem. Publikuje v oblasti filosofie a antropologie, zabývá se zkoumáním psychedelik, teorií prostředí a zkušenosti. Je členem Společnosti pro estetiku. Spolupodílel se na řešení grantu GAČR M. Nitscheho Metodologická přednost spleti: teorie a aplikace. Je členem výzkumného týmu v rámci Strategie AV21. Je autorem skript Postmoderní filosofie a knihy Myslet z psychedelické zkušenosti. Transdisciplinární interpretace. Ve své práci usiluje o hledání průniků mezi vědeckými obory - filosofií, psychologií, antropologií, estetikou a ekologickým myšlením a o nalezení komplexní transdisciplinární perspektivy.