Jiří Vláčil

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1971   Jiří Vláčil: Drobná užitá grafika
1979   Jiří Vláčil: Obrazy, grafika
1982   Jiří Vláčil: Grafika
1982   Obrazy a grafika Jiřího Vláčila
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1959   Výstava moravských výtvarníků
1959   Výstava moravské grafiky
1961   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje
1962   Členská výstava SČSVU 1962 Brno
1964   Grafika współczesna
1964   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje
1965   Členská výstava oblastní pobočky Svazu československých výtvarných umělců v Brně
1966   Moravská grafika 66 (Pátá výstava moravské grafiky)
1967   Brněnský salón
1968   Šestá výstava moravské grafiky 68
1969   Bilance užité a propagační grafiky
1969   SČVU / Členská výstava (Malba, grafika, plastika)
1980   Brněnský plakát 1960-1978
1981   Brněnská malba 1981
1983   Moravská grafika
1987   Osobnosti brněnské grafiky 20. století ze sbírek Muzea města Brna
1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
2019   Zápisník zmizelého
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1992   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1980 - 1985 s doplňky za předchozí léta), Národní knihovna České republiky, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2009   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2009 (XX. Vil - Vz), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1961   V Grafickém kabinetě..., Výtvarná práce, 9, 16, 1961/08/11, 7-
1980   Výstavy v Jihomoravském kraji (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 4, 2, 1980, -
1982   Jihomoravský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 6, 6, 1982, 17-18
1984   Jubilea listopad - únor (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 8, 1, 1984, 9-9
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1982   Jiří Vláčil: Grafika
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39)
Collective Catalogue List
published, title (subtitle)
1986   Exlibris brněnských výtvarníků
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1961   Výstava Moravské grafiky
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění