Miloslav Vlk

* 6. 7. 1948, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, Art Historian, ,

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jx20040413046

notes:
NK-2023/02 ne
PhDr.; zaměření na umělecké řemeslo a malířství 19. stol.

Miloslav Vlk

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Pečky (Kolín), Pečky (Kolín)
???? - ????   Praha, Praha
???? - ????   Roztoky (Praha-západ), Roztoky (Praha-západ)

Miloslav Vlk

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Miloslav Vlk

přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1987/09/30   Alois Bubák a česká krajinomalba 2. poloviny 19. století, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)

Miloslav Vlk

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Alois Bubák a česká krajinomalba 2. poloviny 19. století, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Miloslav Vlk

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Zdenka Braunerová ve sbírkách Středočeského muzea, Nakladatelství Dr. V. Vondruška, _
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Carl Croll, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
diplomová (disertační) práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1973   Umělecké řemeslo Týnskeho kostela v 17. a 18. století (Srovnání historické skutečnosti s dnešním stavem), Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Umělecké sbírky a expozice ve Středočeském kraji, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha

Miloslav Vlk

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Carl Robert Croll (1800 - 1863), Krajské muzeum, Teplice (Teplice)
  1981   Jana Hlaváčová-Choděrová: Keramika, Středočeská galerie, Praha
  1983   František David, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Jan Dědina 1870 - 1955: Obrazy a kresby, Kulturní a společenské středisko, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
  1984   Jaromír Lauda: Faksimile a restaurátorské práce, Středočeská galerie, Praha
  1985   Jean Pierre Dantan /1800 - 1869/ (Sochařská karikatura a portrét)
  1985   Ludvika Smrčková: Výběr ze sklářské tvorby
  1986   Alfred Fuchs: Grafika
  1987   Carl Croll: 1800-1863 Obrazy a kresby, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
  1987   Milan Exner: Keramika, Středočeská galerie, Praha
  1987   Václav Plátek: Gemy, sklo, kresby, Středočeská galerie, Praha
  1988   Alena Laufrová: Grafika, Osvětová beseda, Libáň (Jičín)
  1988   Milan Exner: Keramika, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Třeboň (Jindřichův Hradec)
  1988   Václav Dlouhý: Výběr z tvorby 1950 - 1988, Středočeská galerie, Praha
  1989   Luděk Maňásek, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)
  1990   Jan Rýz: Obrazy, kresby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1990   Jan Rýz: Sportovní motivy (Obrazy a kresby z let 1982-89), Středočeská galerie, Praha
  2004   Zdenka Braunerová 1858-1934, Středočeské muzeum, Roztoky (Praha-západ)
  nedatováno   Jiří Boháč: Sklo
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Carl Robert Croll 1800-1863, Rudolf Alt 1812-1905, Středočeská galerie, Praha
  1983   Václav Jan Sommerschuh a jeho díla (Sto let keramické výroby pro architekturu v Rakovníku), Okresní muzeum a galerie, Rakovník (Rakovník)
  1984   Antonín Dvořák ve výtvarném umění, Středočeská galerie, Praha
  1987   VŘSR a české výtvarné umění, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
  1988   Kladno a výtvarné umění
  1992   Lidice ve výtvarném umění (Lidice 1942 - 1992), Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu, Kladno (Kladno)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Galerie Středočeského kraje (Východiska, prostředky a cíle transformace), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2010   Galerie Středočeského kraje (Východiska, prostředky a cíle transformace), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2018   Jan Rýz: Skrytý pohon, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Carl Robert Croll a Rudolf Alt ve Středočeské galerii (Výstavy), Výtvarná kultura, 57-58
  1982   Dvě významné výstavy staré fajánse, Výtvarná kultura, 55-55
  1982   Keramika Ignáce Bizmayera (Výstavy), Výtvarná kultura, 58-58
  1982   Lidice v českém výtvarném umění (Příspěvek k typologii a ikonografii), Výtvarná kultura, 10-14
  1983   Bohuslav Schnirch a umělecké řemeslo, Umění a řemesla, 28-30
  1983   Expozice českého umění 19. a 20. století v Mladé Boleslavi (Galérie, muzea), Výtvarná kultura, 18-19
  1983   Glyptické portréty Ladislava Havlase (Výstavy), Výtvarná kultura, 57-57
  1983   Lidé většinou spojují Rakovník s pojmem keramického průmyslu..., Václav Jan Sommerschuh a jeho díla
  1985   Venda Truhlářová, Výtvarná kultura, 46-49
  1988   Kouzelný svět z hlíny, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 9.číslo, 2
  1988   Muzea a obrazárny u nás, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 4.číslo, 2
  2007   Fond slohového nábytku ve středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, Středočeský vlastivědný sborník, 9-21
  2008   Zamyšlení nad vztahem Zdenky Braunerové k ornamentu, Středočeský vlastivědný sborník, 27-37
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Václav Zoubek: Město (Výstava obrazů)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Zdenka Braunerová: Kresby, Středočeské muzeum, Roztoky (Praha-západ)
pamětní list
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Láska přemáhá zlobu světa
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Luděk Maňásek, Okresní muzeum, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Módní doplňky a drobné užitkové předměty denní potřeby doby kolem roku 1800 / Výstava anglické grafiky, Středočeská galerie, Praha

Miloslav Vlk

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1981/02/25 - 1981/03/22   Jana Hlaváčová-Choděrová: Keramika, Středočeská galerie, Praha
1981/06 - 1981/09   Carl Robert Croll (1800 - 1863), Krajské muzeum, Teplice (Teplice)
1984/10/24 - 1984/12/09   Jaromír Lauda: Faksimile a restaurátorské práce, Středočeská galerie, Praha
1985/05 - 1985/12   Ludvika Smrčková: Výběr ze sklářské tvorby, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1985/12/18 - 1986/02/28   Jean Pierre Dantan: Sochařská karikatura a portrét, Středočeská galerie, Praha
1986/09/24 - 1986/11/23   Alfred Fuchs: Grafika, Středočeská galerie, Praha
1987/04/29 - 1987/06/28   Václav Plátek: Gemy, sklo, kresby, Středočeská galerie, Praha
1987/07/15 - 1987/09/20   Milan Exner: Keramika, Středočeská galerie, Praha
1988/10/26 - 1988/12/05   Václav Dlouhý: Obrazy, grafika, Středočeská galerie, Praha
1990/03 - 1990/05   Jan Rýz: Obrazy, kresby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1990/07/04 - 1990/09/09   Jan Rýz: Sportovní motivy (obrazy a kresby z let 1982 - 89), Středočeská galerie, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1980/08/27 - 1980/09   Carl Robert Croll, Rudolf Alt, Středočeská galerie, Praha
1984/06/28 - 1984/10/31   Antonín Dvořák ve výtvarném umění, Zámek Nelahozeves, Nelahozeves (Mělník)
1987/10/28 - 1988/01/24   VŘSR a české výtvarné umění, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1990/05/11 - 1990/06/17   Výtvarné umenie 19. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)

Miloslav Vlk

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1983/04/28 - 1983/05/17   Vendula Truhlářová: Obrazy a malovaný porcelán, Galerie Zlatá lilie, Praha
1986/09/24 - 1986/11/23   Alfred Fuchs: Grafika, Středočeská galerie, Praha
1986/09/24 - 1986/11/23   Jan Čumpelík (1895 - 1965): Z malířského díla, Středočeská galerie, Praha
1987/06/10 - 1987/08/23   Carl Croll: 1800 - 1863 Obrazy a kresby, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1988/10/26 - 1988/12/05   František David: Plastiky, medaile, Středočeská galerie, Praha
1988/10/26 - 1988/12/05   Václav Dlouhý: Obrazy, grafika, Středočeská galerie, Praha
1988/12/21 - 1989/02/12   Rudolf Svoboda: Drobná plastika, Středočeská galerie, Praha
1992/06/18 - 1992/09/21   Neznámý Karel Svolinský, Polabské muzeum, Poděbrady (Nymburk)
2005/12/06 - 2006/02/12   Zdenka Braunerová 1858 - 1934, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1989/012/14 - 1990/01/28   Mistrovská díla 12.-19. století ze sbírek Středočeské galerie, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1989/06/13 - 1989/07/20   Václav Zoubek: Obrazy, Jiří Boháč: Sklo, Výstavní a koncertní síň, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)

Miloslav Vlk

pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  29.03.1984   Josef Václav Myslbek (Přednáška z cyklu Dějiny českého výtvarného umění), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)