František Žákavec

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1920   O českých výtvarnících, Jan Štenc, Praha
1921   Jan Preisler, Jan Štenc, Praha
1923   Dílo Josefa Mánesa (Svazek II., Lid československý), Grafický kabinet Jan Štenc, Praha
1925   Z italského skicáře M. Švabinského, Grafický kabinet Jan Štenc, Praha
1929   Dílo Dušana Jurkoviče (Kus dějin československé architektury), Vesmír,
1933   Max Švabinský I., Jan Štenc, Praha
1936   Max Švabinský II., Jan Štenc, Praha