František Žákavec

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1921   Josef Šejnost: Výběr medailí a plaket
1922   První Národní shromáždění československé (Kresby z let 1919 - 1920)
1924   Alois Doležel soubor prací s úvodním textem prof. Dra. Františka Žákavce
1924   Vojtěch Hynais 1854-1924
1928   Československému vojsku: Souborná výstava Jindry Vlčka (Pod protektorátem náčelníka hlavního štábu armádního generála Jana Syrového)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1920   Kreslíři ze Šibeniček
2018   Čas, čas, čas... v umění 19. století
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1920   Štencova ročenka vydaná na oslavu stoletého výročí narozenin Josefa Mánesa, Grafický kabinet Jan Štenc, Praha
1921   Prázdniny 1921 (Slovem doprovází Fr. Žákavec), Grafický kabinet Jan Štenc, Praha
1935   Sváteční člověk (Vzpomínky přátel a ctitelů na českého biskupa Antonína Podlahu o třetím výročí jeho smrti), Růžena Klimakovská, Praha
1941   Dílo Václava Rabasa (1908 - 1941), Družstevní práce, Praha 1
1988   Josef Mánes a umělecká rodina Mánesů, Melantrich, nakladatelství, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
2012   Vlastní texty Františka Bílka a dobová kritika 1896–1941, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1920   „Šibeničky“, Kreslíři ze Šibeniček, , , 1920, 5-13
1920   Umění, Naše doba, 27 (1919–1920), 8, 1920/05/20, 626-631
1920   Výtvarné umění, Naše doba, 28 (1920–1921), 2, 1920/11/20, 149-151
1920   Úvodní slovo, O českých výtvarnících, , , 1920, -
1920   Glosy k dílu Josef Mánesa, O českých výtvarnících, , , 1920, 1-59
1920   Návštěva I. (V srpnu 1918 u paní Amalie S.), O českých výtvarnících, , , 1920, 60-68
1920   Několik poznámek k Alšovi, O českých výtvarnících, , , 1920, 69-100
1920   Alšova "Vlast", O českých výtvarnících, , , 1920, 101-181
1920   Aleš lidový a výchovný (Poznámky k takovému tématu), O českých výtvarnících, , , 1920, 182-203
1920   O sochaři Bílkovi, O českých výtvarnících, , , 1920, 204-269
1920   K dílu Bílkovu (Výklad i apologie. Přednáška), O českých výtvarnících, , , 1920, 270-315
1920   František Bílek (Přednáška v cyklu jihočeských zjevů uměleckých ve spolku Práchni dne 9. dubna 1913), O českých výtvarnících, , , 1920, 316-330
1920   Návštěva II. (U Františka Bílka, v říjnu 1917), O českých výtvarnících, , , 1920, 331-336
1920   Za Karlem Myslbekem, O českých výtvarnících, , , 1920, 337-368
1920   Pěšinkami mrtvých, O českých výtvarnících, , , 1920, 369-407
1920   Návštěva III. (V říjnu 1918, u sl. Marie N. v Praze), , , , , 408-417
1920   Žeň Jana Preislera, O českých výtvarnících, , , 1920, 418-445
1921   CUB čili Grafikové Umělecké Besedy: Výstava v salonu Topičově, Národní listy, 61, 103, 1921/04/16, 4-4
1921   Výstavy žáků uměleckých škol pražských, Národní listy, 61, 151, 1921/06/04, 4-4
1921   Výstava Slávy Tondrové-Zátkové: (V saloně Topičově, červen), Národní listy, 61, 169, 1921/06/22, 5-5
1921   Výstava státního ústavu pro domácký průmysl (Topičův salon, červenec), Národní listy, 61, 204, 1921/07/27, 4-4
1921   Výstava obrazů Paula Hogga (V saloně Topičově), Národní listy, 61, 246, 1921/09/08, 5-5
1921   Dva krajináři (Výstava Fr. Holana v salonu Topičově, Rud. Trägra v salonu Rubešově), Národní listy, 61, 287, 1921/10/19, 5-5
1921   Václav Radimský: Výstava obrazů v Topičově saloně, Národní listy, 61, 312, 1921/11/13, 9-10
1921   Výtvarné umění, Naše doba, 28 (1920–1921), 8, 1921/05/20, 628-631
1921   Herci ze dřeva: (Loutkářská výstava prof. dra. Jindř. Veselého v Topičově salonu), Národní listy, 61, 340, 1921/12/11, 10-10
1922   Obrazy ze Španělska (Výstava obrazů ze Španěl a ciziny Milady Šindlerovy v saloně Topičově), Národní listy, 62, 57, 1922/02/26, 5-5
1922   Malíř zvířat (Výstava Vojt. Hynka Popelky v Topičově salonu), Národní listy, 62, 95, 1922/04/06, 4-4
1922   Z výstav, Národní listy, 62, 126, 1922/05/09, 4-4
1922   Hanzenova moře (Výstava obrazů Alekseje Hanzena v Topičově saloně), Národní listy, 62, 27, 1922/01/27, 5-5
1922   Výstava obrazů Zdenky Liebscherové-Čechové (Topičův salon, v březnu), Národní listy, 62, 68, 1922/03/09, 5-5
1923   Emanuel Krescenc Liška (Souborná výstava jeho obrazů v Topičově saloně, do 21. ledna), Národní listy, 63, 14, 1923/01/16, 5-5
1923   Výstava Daumierových litografií, Národní listy, 63, 40, 1923/02/11, 5-5
1923   Dřevorytec Ostravska (Výstava Ferd. Duši, Jóži Kubíčka a arch. Čeňka Vořecha v Topičově salonu), Národní listy, 63, 85, 1923/03/28, 4-4
1923   Třicátá výstava Sdružení českých umělců grafiků „Holár" (Členská výstava v Topičově saloně, duben), Národní listy, 63, 114, 1923/04/27, 4-4
1923   Zoologická výstava v obrazích (Výstava obrazů F. X. Procházky v Saloně Topičově), Národní listy, 63, 128, 1923/05/11, 5-5
1923   Výstava G. U. B. (čili Grafiků Umělecké Besedy v Topičově saloně), Národní listy, 63, 169, 1923/06/22, 4-4
1923   Jan Zrzavý, Národní listy, 63, 256, 1923/09/18, 9-9
1923   Druhá výstava veselých kreseb dra. Desideria (31. výstava „Hollara", do 21. října v Topičově salonu), Národní listy, 63, 277, 1923/10/09, 4-4
1923   Výstava obrazů Aloise Bílka..., Národní listy, 63, 309, 1923/11/10, 4-4
1923   Výstava bratří Hlaviců (V Topičově saloně, do 2. prosince), Národní listy, 63, 322, 1923/11/23, 4-4
1923   Krkonoše ve čtyřech ročních dobách (Výstava cyklu obrazů F. K. Hrona v Saloně Topičově, v prosinci), Národní listy, 63, 341, 1923/12/13, 4-4
1924   Malířova obrana Lužice (Druhá řada obrazů Ludvíka Kuby „Z Lužice" v salonu Topičově v lednu), Národní listy, 64, 19, 1924/01/19, 4-4
1924   Potštýn v obrazích, Národní listy, 64, 40, 1924/02/10, 4-4
1924   Výstava obrazů Boženy Jelínkové, Národní listy, 64, 68, 1924/03/09, 5-5
1924   Z výstavy krajinářů (Výstava A. A. Zahela v Topičově saloně a výstava B. Mudrocha v Rubešově galerii), Národní listy, 64, 102, 1924/04/12, 9-9
1924   Členská výstava „Hollara" (V Saloně Topičově), Národní listy, 64, 135, 1924/05/16, 9-9
1924   Výstava Sdružení výtvarných umělců severočeských, Národní listy, 64, 155, 1924/06/05, 4-4
Almanach
published, title (subtitle)
1917   Novákův almanach 1918