Otakar Votoček

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1982/01/26 - 1982/03/28   Barok v Čechách. Obrazy, plastiky, kresby, grafiky a umělecké řemeslo, Praha