Antoine Charles Coysevox

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1977   Rozhovory na dálku: Marie de Rabutin Chantal, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1982   Neue Enzyklopödie der Kunst (Band 8), ,